Efter diagnos

Praktiska råd

Dina rättigheder vid spridd bröstcancer

Du som lever med spridd bröstcancer har vissa rättigheter som patient inom sjukvården. Det handlar till exempel om att få en second opinion (rätt till förnyad medicinsk bedömning) och en individuell behandlingsplan. Här finns samlad information om flera av dina rättigheter.

Rätt till individuell behandlingsplan

Utöver rättigheterna som nämndes ovan har man som bröstcancerpatient rätt till en individuell behandlingsplan, där den ansvariga läkaren skriftligen beskriver behandlingen och hur man ska gå till väga. Dessutom har man som bröstcancerpatient även rätt till en namngiven kontaktsjuksköterska, dit man kan vända sig med frågor eller om man behöver stöd av något slag. Här hittar du mer information om kontaktsjuksköterska och individuell behandlingsplan.

Uppdaterad: 11-09-2018