Känslor & tankar

Att få diagnosen spridd bröstcancer, som är en kronisk sjukdom, påverkar självklart kroppen och hur man mår rent fysiskt, men den psykiska påverkan är en lika naturlig del av diagnosen. Känslorna pendlar, vissa dagar är man stark, andra dagar känslig och man kanske inte känner igen sitt vanliga jag. Därför är det viktigt att berätta för familj och närstående hur man känner sigDet kan också vara stor hjälp att träffa andra i liknande situation. De flesta patientföreningar inom bröstcancer har särskilda grupper för kvinnor som lever med spridd bröstcancer.

Hantera känslor vid spridd bröstcancer

En kronisk sjukdom innebär vissa livsförändringar, det är oundvikligt. Att hitta sätt att hantera förändringarna på är en utmaning. Det är inte ovanligt att drabbas av skuldkänslor för att man har blivit sjuk, även om man rent intellektuellt vet att det är ologiskt. Man kan få känslan av att man ”sviker” nära och kära genom att bli sjuk och kanske inte orkar allt man brukade. Att oroa sig för hur vardagen ska bli med spridd bröstcancer är också vanligt och naturligt. Kommer man att kunna, eller orka, fortsätta arbeta, ägna sig åt fritidsintressen, resa eller göra saker som är roliga? Hur kommer vänner och familj att reagera när de får veta om den spridda bröstcancern?

Att våga prata om alla dessa frågor och känslor med sina nära och kära kan hjälpa mycket. Dels kan det lätta på bördan för dig som lever med spridd bröstcancer – bara att prata kan lindra oron. Dessutom kan samtalen öka förståelsen hos omgivningen. Även om vissa tankar och funderingar känns mörka när man bär på dem själv, så blir de inte lika svåra att förhålla sig till om de tas ut i ljuset.

De flesta bröstcancerföreningar har samtalsgrupper för spridd bröstcancer. Där får man möjlighet att träffa andra i liknande situation, kan dela erfarenheter och få många bra tips och råd. Det gäller allt från hur man hanterar biverkningar till oro och rädslor.

Fatigue och oro vid spridd bröstcancer

Att leva med spridd bröstcancer är att lära sig leva med den oro som diagnos, kontroller och behandling innebär. Det här uttrycker sig på olika sätt, allt från aptitlöshet, sömnsvårigheter till en ökad känslighet för till exempel ljud, dofter, smaker och ljus. Man får mindre marginaler och det gör att livskvaliteten i vardagen påverkas.

Fatigue (trötthet i kroppen) är en naturlig del av sjukdomsbilden och kan liknas vid ett förstadium till utmattning. Det är ytterligare en aspekt som gör att man inte alls känner igen sin kropp. Det är viktigt att förstå vad som är behandlingspåverkan, så kallade biverkningar, och vad man kan påverka själv genom att förstå lite mer. Genom att vara uppmärksam på hur ens mående varierar och kanske läsa mer om fatigue vid cancer, kan man bättre förstå hur man kan hushålla med sina krafter på ett bra vis.

Kunskap är ett bra sätt att återfå kontroll och att minska sin oro och därför kan det vara en god idé att göra vad man kan för att lindra känslan av oro. Många upplever att avslappningsövningar, yoga, mindfulness m. m. kan vara en god hjälp för att samla tankarna och finna ett större lugn. Det finns en rad olika metoder för avslappning som du kan testa, Vårdguiden har övningar som du kan ta del av. Testa gärna övningarna tillsammans med någon närstående.

Hantera känslor vid spridd bröstcancer

Ett besked om att man har en kronisk sjukdom, som spridd bröstcancer är, är alltid förknippat med sorg. En sorg över att livet förändras, att kroppen inte fungerar som den gjorde tidigare, att man kommer att vara hänvisad till kontinuerliga kontroller och livslånga behandlingar. Att ingenting längre är som vanligt. Man får lära om och lära nytt, det tar tid. Därför är det viktigt att förstå att även sorgeprocessen är en naturlig del av livsomställningen. Man behöver minnas att sorg och depression kan vara snarlika. Det är därför viktigt att också förstå att sorg är en naturlig del av processen.

 

Depression vid spridd bröstcancer

Om oron pågår för länge eller är för stark, kan den i vissa fall övergå till ångest eller depression. Närmare hälften av de kvinnor som lever med spridd bröstcancer drabbas under någon period av depression. Det är ett tillstånd som man ska ta på allvar, eftersom en depression kan påverka hur man följer och sköter sin övriga behandling.

Tecken på depression kan vara:

  • Att du sällan känner dig glad – även när du gör saker som du vanligtvis tycker om
  • Trötthet
  • Hjärtklappning
  • Koncentrationssvårigheter
  • Sömnsvårigheter

Om du misstänker att du är – eller på väg att bli – deprimerad bör du kontakta din behandlande läkare. Kom ihåg att depression är vanligt bland kvinnor med spridd bröstcancer, så det är inget du ska skämmas över.

Ibland kan antidepressiva läkemedel behövas för att rätta till den kemiska obalansen som har uppstått i hjärnan och orsakat depressionen. Den som lever med spridd bröstcancer har också rätt till stödsamtal med kurator eller psykolog. För att veta hur du ska gå till väga är den lättaste och snabbaste vägen att tala med en ansvarig sjuksköterska.

Finna hopp vid spridd bröstcancer

Att hitta tillit och tillförsikt är en viktig del för att få den nya vardagen med spridd bröstcancer att fungera. När det känns tungt kan det vara bra att sätta upp små, enkla delmål att se fram emot: fika med en vän, ta en skön långpromenad eller umgås med barn eller barnbarn. Det behöver inte handla om att uppfylla någon önskedröm utan syftar mer till att fylla sinnet och vardagen med positiva små moment, som motvikt till det som känns jobbigt.

Om hoppet tryter och situationen känns extra svår är det viktigt att fokusera på det faktum att allt fler lever allt längre med spridd bröstcancer och att behandlingarna ständigt utvecklas och blir bättre.

Att hitta till ett nytt ”normalliv” är ett arbete som tar tid, men det är en viktig faktor för att återerövra känslan av kontroll och vardagsrutiner.