Second opinion

En patient som lider av en allvarlig sjukdom har rätt till en förnyad medicinsk bedömning, en så kallad second opinion. Det innebär att personen har rätt att få en medicinsk bedömning av en annan läkare än den som gjorde den ursprungliga bedömningen. Det innebär alltså inte att din läkare enbart frågar en annan läkare om råd, utan du får en helt ny bedömning av en annan läkare.

Second opinion är ett bra sätt för patienten att antingen känna sig trygg i att två oberoende läkare gör samma bedömning, eller att få reda på andra tänkbara behandlingsmöjligheter.

Second opinion - en rättighet

Rätten till en second opinion – en förnyad bedömning – är inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. En second opinion kan ges i det landsting där patienten vårdas, eller i ett annat landsting. Det finns även ett krav på att den som ansvarar för patientens medicinska behandling ska se till att patienten får en second opinion om den vill. Läs mer om second opinion här.

Anledningar till att söka en second opinion vid spridd bröstcancer

Det kan finnas många anledningar till varför man väljer att begära en förnyad medicinsk bedömning vid spridd bröstcancer.

Exempel på när second opinion ska övervägas är:

  • När det är oklart vilken behandling som kan vara mest lämplig.
  • Om man inte har fått några behandlingsåtgärder och får beskedet ”att det inte finns mer att göra”.
  • Om det finns alternativa likvärdiga behandlingar.
  • Om man vill ha stöd från en annan vårdgivare.
  • Om man vill bekräfta den rådande behandlingsstrategin genom en andra bedömning.

En second opinion är kostnadsfritt för patienten

Om man får en second opinion så står hemlandstinget för kostnaderna om man fått en specialistvårdsremiss. Det får man enklast genom att ta kontakt med sin behandlande läkare, kontaktsjuksköterska eller kurator. Landstinget där man hör hemma står också för resekostnader om det behövs.