Dina rättigheter

Under denna rubrik kan du hitta information som sätter fokus på patientens rättigheter inom sjukvården. Här kan man läsa om second opinion (rätt till en förnyad medicinsk bedömning) och hur man kan få delta i en medicinck studie där man prövar nya behandlingar.

Utöver dessa rättigheter har man som bröstcancerpatient rätt till en skriftlig behandlingsplan, där den ansvariga läkaren skriftligen beskriver behandlingen och tillvägagångssättet. Därutöver har man också rätt till en namngiven kontaktsjuksköterska, dit man kan vända sig med frågor eller om man behöver stöd av något slag. Här finner du mer information om kontaktsjuksköterska.

Uppdaterad: 27-02-2015