Ekonomiska frågor

I en sjukdomssituation som spridd bröstcancer finns olika möjligheter till ekonomiskt stöd. Här finns information om några av de viktigaste rättigheterna man har som sjuk. Det kan dessutom finnas andra möjligheter i vissa kommuner. Kuratorn på sjukhuset kan lämna mer information om vad som gäller i just er kommun.

Sjukpenning och sjukersättning vid spridd bröstcancer

Försäkringskassan är den myndighet som beslutar om sjukintyg och sjukersättning. Generallt sett betalas sjukpenning ut om man behöver vara sjukskriven i upp till ett år, medan sjukersättning är avsedd för personer som troligtvis inte kommer att kunna arbeta heltid igen. Men vid obotlig cancersjukdom råder speciella regler. Särskilt högriskskydd innebär att din arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om du riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Du som är sjuk ofta kan även slippa karensdagarna.

Du omfattas av det särskilda högriskskyddet om; det är troligt att du på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning antingen kommer att vara sjuk ofta (fler än tio gånger under ett år), eller sjuk länge (fler än 28 dagar i följd). Mer information hittar du här.

Den som har kollektivavtal på sin arbetsplats kan ofta få kompletterande ersättning från arbetsgivaren. Kontakta ditt fackförbund eller din arbetsgivare för mer information.

Bostadstillägg

Den som har fått sjukersättning kan även, vid behov, få bostadstillägg för att täcka kostnaderna för bostaden. Läs mer om bostadstillägg här.

Sjukresor

Om man reser mellan sitt hem och sjukhus kan man få ersättning för resekostnaden av landstinget. Olika regler gäller beroende på vilket landsting man tillhör. Beslut om ersättning tas av ansvarigt landsting utifrån en medicinsk bedömning. Vårdguiden har samlat information om sjukresor med länkar till samtliga landsting här.

Kommunal service

Vid allvarlig sjukdom kan man få hjälp med enklare tjänster i hemmet, via sin hemkommun. Det kan till exempel handla om städning, matlagning och hjälp att handla. För att få veta vad som gäller i hemkommunen kan man vända sig till kommunens biståndshandläggare.

Tandvård

I vissa fall kan cancerbehandling leda till infektioner i munnen och hål i tänderna. Då kan den som är sjuk få rätt till tandvård för samma kostnad som för den vanliga sjukvården. Den behandlande läkaren vet mer om detta, tveka inte att fråga om hjälp med tandvård.

Privatekonomi

Lån och krediter

Det är inte ovanligt att den som är allvarligt sjuk även oroar sig över den egna ekonomin. Hur ska det exempelvis gå att klara av amorteringar och privata lån? Man kan även ha krediter med höga räntor i olika låneinstitut. Ibland finns det möjlighet att få uppskov på återbetalning av lån. Regler och villkor för det beror på vilken bank eller låneinstitut det gäller. Det enklaste är att kontakta sin bank eller det aktuella låneinstitutet för att få en översikt av gällande villkor och vilka möjligheter till hjälp som finns.

Fonder och stipendier

För att dryga ut sin privatekonomi kan man söka pengar ur olika fonder. Ansökan ska oftast motiveras utifrån den aktuella sjukdomssituationen. Ett exempel är Fonden till Elisabeth Hedins minne som administreras av Bröstcancerförbundet. Från den fonden kan den som har bröstcancer söka bidrag för exempelvis rehabilitering, inköp av anpassad behå eller baddräkt.

Bröstcancerförbundet erbjuder rehabiliteringshelger och veckor för personer med spridd bröstcancer, man kan även söka medel till egenbidrag och resa från Bröstcancerfonden.

Läs mer på Bröstcancerförbundet:s webbplats.