När det känns tungt

Kvinnor som drabbas av spridd bröstcancer märker av sjukdomen även på det psykologiska planet. Många oroar sig över framtiden och kan ha svårt att acceptera det faktum att cancern har spridit sig. Hur man reagerar är individuellt. 

Oro och stress

När man lever med spridd bröstcancer är det naturligt att reagera med oro och stress i perioder. Det kan uttrycka sig på olika sätt. Vissa tappar aptiten, andra får svårt att sova eller blir extra känslosamma.

Många upplever att avslappningsövningar kan vara en god hjälp för att lindra oro och stress. Det finns en rad olika metoder för avslappning, Vårdguiden har övningar som man kan ta del av. 

Depression

Ibland kan oro övergå till ångest och depression, något som drabbar närmare hälften av de kvinnor som lever med spridd bröstcancer. Depression orsakas av en kemisk obalans i hjärnan vilket i sin tur kan utlösas vid exempelvis svåra händelser i livet.

Tecken på depression kan vara:

  • Att man sällan känner sig glad – även när man gör saker som man vanligtvis tycker om.
  • Trötthet
  • Hjärtklappning
  • Koncentrationssvårigheter
  • Sömnsvårigheter

Vid misstanke om depression bör man kontakta sin behandlande läkare. Ibland kan antidepressiva läkemedel behövas för att rätta till den kemiska obalansen i hjärnan. Den som lever med spridd bröstcancer har också rätt till stödsamtal med kurator eller psykolog. För att veta hur man går till väga är den enklaste vägen att tala med en ansvarig sjuksköterska.

Hantera känslor

Att acceptera de livsförändringar som en kronisk sjukdom innebär är en utmaning. Vissa har skuldkänslor för att de har drabbats av sjukdomen, andra oroar sig för hur vardagen ska bli. Att våga prata om känslor med nära och kära kan öka förståelsen hos omgivningen. Det som tas ut i ljuset blir inte lika svårt att förhålla sig till.

Finna hopp

Att känna tillförsikt är en viktig del för att få den nya vardagen att fungera. När det känns tungt kan det vara bra att sätta upp små, enkla delmål att se fram emot: fika med en vän, umgås med barn eller barnbarn. Det behöver inte handla om att uppfylla någon typ av önskedrömmar.

Kunskapen om att allt fler lever längre med spridd bröstcancer kan också bidra till ökat hopp i en svår situation.

  

 

Uppdaterad: 27-02-2015