Närhet och sexualitet

Beröring och närhet är för många en viktig källa för att känna gemenskap med sin partner. Samtidigt kan sex kännas helt främmande och ointressant när det finns så många andra frågor om sjukdomen, behandlingen och framtiden som snurrar i huvudet. Läs mer i Bröstcancerförbundets broschyr om lust.

Ha sex om du vill

Det kan kännas svårt att ta initiativ till samtal, men när ni väl utbyter tankar om hur ni ser på, känner inför – eller längtar efter – sex så kommer det att bli lättare att närma sig varandra.Kanske behöver du mer närhet och trygghet än sex. Det är viktigt att komma ihåg att vi alla är individer och reagerar olika och behöver olika saker när det kommer till sex och närhet. Vissa behöver känna närhet och fysisk kontakt utan att det resulterar i sex, medan andra kanske ser sex som en frizon där man inte behöver tänka på bröstcancer eller jobbiga behandlingar.

Preventivmedel är viktigt vid cancer

Om du har cancer är det viktigt att du använder preventivmedel när du har sex och undviker att bli oplanerat gravid. Strålbehandlingar och cytostatika kan påverka såväl foster som könsceller negativt. Om du ändå skulle råka bli gravid är det viktigt att du så fort som möjligt kontaktar din läkare för råd.

Våga fråga om hjälp

Du ska aldrig behöva skämmas för att diskutera sex och samlevnad. Om du inte känner dig bekväm att prata med läkare, kontaktsjuksköterska eller kurator finns det sexologimottagningar där du kan få hjälp.

Mindfulness och bröstcancer

Mindfulness är en teknik, ett förhållningssätt och ett tillstånd utarbetat för att minska stress och oro. Mindfulness bygger på en kombination av meditation, kroppsscanning och enklare yoga. Med hjälp av mindfulnessträning kan man lära sig att stilla sinnet och hjälpa kroppen komma ner i varv, hitta till ett inre tillstånd av närvaro med sig själv i nuet.

Mindfulness vid bröstcancer har visat sig kunna hjälpa kvinnor genom att minska depressioner, hitta ett inre lugn och öka känslan av sammanhang. Att träna mindfulness i grupp med andra kvinnor med spridd bröstcancer kan även ge dig en ökad känsla av sammanhang och mening.

Yoga och bröstcancer

Yogan har sitt ursprung i Indien och grovt förenklat kan man säga att det är en teknik för att hitta balans mellan kropp och sinne. Amerikanska studier har visat att kvinnor som har bröstcancer kan må bättre av yoga i fråga om fysik, trötthet och livskvalitet.

Nyfiken på mindfulness eller yoga?

Är du intresserad av att testa mindfulness eller yoga? Då finns det mycket att läsa på webben om du vill prova själv, bland annat på 1177 där det finns mer information och exempel på mindfulnessövningar. Du kan även kontakta en lokalförening inom Bröstcancerförbundet eller prata med din läkare eller kontaktsjuksköterska för tips.

Mediyoga vid bröstcancer

MediYoga – medicinsk yoga – är en terapeutisk yogaform. Den har skapats utifrån ett specifikt behov då fler och fler personer som lider av en sjukdom vill veta vad de själva kan göra för att må bättre.

MediYoga knyter ihop den uråldriga yogatraditionen med modern medicin. Den moderna vetenskapen används för att behandla sjukdomar som spridd bröstcancer, medan yogan fungerar som ett komplement. MediYogan kan till exempel förbättra andning, blodtryck, ork och välmående mellan behandlingarna vid spridd bröstcancer.

Eftersom MediYoga bygger på evidens och dokumenterad effekt, krävs det en viss utbildning för att få vara instruktör. MediYoga utövas på fler än 150 vårdinrättningar i Sverige. Här kan du se om någon av vårdinrättningarna nära dig utövar MediYoga.