Råd och stöd

Du som lever med spridd bröstcancer eller är närstående till någon som är sjuk har förmodligen massor av frågor och funderingar. Om du inte har hittat svaret på någon av dina frågor på den här sidan, finns fler platser att söka information. Här följer tips på ytterligare organisationer och forum, dit du kan vända dig för mer information, rådgivning eller stöd.

Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundet är en paraplyorganisation för alla bröstcancerföreningar i Sverige. Det finns 33 lokalförening inom Bröstcancerförbundet runt om i landet. Föreningarna ger stöd till bröstcancersjuka och deras närstående. I vissa lokalföreningar finns även särskilda grupper för kvinnor som lever med spridd bröstcancer. Läs mer om Bröstcancerförbundet på organisationens webbplats.

Ung Cancer

Ung Cancer vänder sig till cancersjuka som är mellan 16 och 30 år och deras närstående, oavsett cancerdiagnos. Ung Cancer erbjuder stöd, utbildningar och träffar för medlemmarna. Läs mer på Ung Cancers webbplats.

Cancerkompisar

Cancerkompisar är en ideell, icke-religiös och partipolitiskt obunden organisation. Den drivs av personer som själva är anhöriga till personer med cancer. Läs mer på Cancerkompisars webbplats.

Cancerfondens informations- och stödlinje

Via Cancerfondens informations- och stödlinje kan både den som är sjuk och den som är närstående få råd, stöd och information. De som svarar i telefonen är legitimerad sjukvårdspersonal med specialistkunskap inom cancerområdet. Läs mer på Cancerfondens webbplats eller ring 020-59 59 59. Samtalet är kostnadsfritt. Det går också bra att ställa frågor via mejl på infostodlinjen@cancerfonden.se.

Cancerupplysningen

Radiumhemmet vid Karolinska Universitetssjukhuset har en telefonlinje dit cancersjuka och deras anhöriga kan vända sig med frågor och funderingar. Telefonnumret till upplysningen är 08-123 138 00. Läs mer om telefonlinjen här.

Patientforum på nätet

Många tycker att det kan vara skönt att utbyta erfarenheter och tankar med personer i liknande situation. På internet finns en mängd forum, både om cancer i allmänhet och specifikt om bröstcancer.

Cancertjejer är ett diskussionsforum som omfattar olika cancerformer. Forumet drivs av ideella krafter och startades av kvinnor med bröstcancer och gynekologisk cancer.

Cancersamtal.nu är ett forum som Bröstcancerföreningarnas riksorganisation administrerar. I forumet finns det specifika avdelningar för anhöriga, sjuka och de som fått återfall.

Det finns flera Facebook-grupper för bröstcancersjuka, några exempel är ”Leva med kronisk cancer”, ”Unga kvinnor med spridd bröstcancer” och ”Bröstcancer – den ovälkomna gästen”.