Tips till närstående

Att leva nära en person som har fått beskedet om att bröstcancern spridit sig i kroppen kan vara tufft. Dels ska man hantera en vardag där man får ta ett större ansvar på alla möjliga plan. Samtidigt vill man göra sitt yttersta för att stödja och hjälpa den som är sjuk. Då är det lätt hänt att ens egna känslor och reaktioner kommer i andra hand.

Här har vi samlat information för dig som är närstående till någon som lever med spridd bröstcancer eller nyligen har fått beskedet. Det handlar till exempel om hur du kan hantera känslorna, vart du kan vända dig för att få stöd – och konkreta tips på hur du kan göra vardagen lite enklare när det känns tungt.

Hjälp och stöd

Att få beskedet att en cancersjukdom har spridit sig är svårt. Många olika känslor kan leda till ett inre kaos. Det är vanligt att känna sorg, vanmakt, oro, ilska och rädsla om vartannat. Om man nyligen fått beskedet om spridd bröstcancer kan det vara svårt att i stunden känna något hopp inför framtiden. Men med tiden anpassar sig många till den nya situationen och hittar egna strategier att hantera den på – och då kan känslan av hopp komma tillbaka.

Som närstående till någon som har spridd bröstcancer får man försöka tänka på och planera inför framtiden, även om det kan vara svårt. Att sätta upp mål på kortare eller längre sikt hjälper både kvinnan som är sjuk och dig som står henne nära.

Samtalsstöd finns - ta gärna kontakt

Om det känns för svårt att hantera situationen själv kan du söka hjälp. Det är inget nederlag att be om stöd. Hjälp finns, just för att många närstående behöver den. Bröstcancerförbundet erbjuder närståendestöd och Cancerfonden har samtalsvänner. Stödpersonerna har drabbats själva på olika sätt och vet hur det är att vara i den här svåra situationen. Mer information hittar du här.

Att berätta för barn om spridd bröstcancer

Om man har barn är det viktigt att de får veta vad som händer. Det är sällan bra att undanhålla information eftersom barn ofta känner på sig att något inte är som det ska. Generellt är det viktigt att hålla informationen så enkel som möjligt och att inte överinformera, att låta barnen styra med sina frågor. Läs gärna mer på cancerfonden.se om att prata om cancer med barn. Det finns även mer information om hur du pratar om spridd bröstcancer med barn i olika åldrar här.

Att vara medmänniska

Det här är ett väldigt enkelt men viktigt råd: Ibland räcker det att bara vara en medmänniska. Det behöver faktiskt inte vara krångligare eller svårare än så. Även om spridd bröstcancer är komplex och väcker svåra frågor, är det ofta ett tillräckligt stöd att visa omsorg och att finnas nära.

Kom ihåg att du som närstående inte kan ha svar på allt. Du behöver inte veta varför det har blivit som det har blivit eller vad som kommer att hända framåt. Det räcker långt att lyssna på den som är sjuk och bekräfta de tankar och känslor hon ger uttryck för. Det finns inga rätt eller fel i en sådan här situation. Du ska inte heller dra dig för att berätta hur du själv mår och känner. Det kan innebära ett stöd och kännas mindre ensamt för den som är sjuk när du delar hennes svåra och kanske mörka tankar.

Om du som närstående får det jobbigt med dina egna känslor, ska du inte tränga undan dem. Istället ska du söka hjälp och stöd på annat håll. Läs mer om vilka olika möjligheter som finns under råd och stöd.

 

Låt inte omgivningen styra

Vi blir ledsna och oroliga när vi får veta att en familjemedlem, släkting, vän eller arbetskamrat har drabbats av spridd bröstcancer. Vi vill visa att vi bryr oss, men samtidigt vill vi ha svar på frågor och tankar. För den som är närmast anhörig kan det stundtals bli jobbigt att hantera alla frågor och den oro som kan komma från olika håll.

Om du som närstående tycker att det är tröttsamt med många olika kontakter bör du prata med den som är sjuk om hur ni ska berätta om det som händer. Somliga tycker exempelvis att en blogg är ett utmärkt hjälpmedel. Det kan även underlätta att ha kontakt med en person på till exempel arbetsplatsen som i sin tur informerar vidare. Det är viktigt att vara tydlig med hur man vill ha det när det gäller telefonsamtal och besök. De allra flesta i omgivningen rättar sig efter hur ni vill ha det.

Att ta hand om sig själv

Som närstående behöver man egen tid för att reflektera, bearbeta och hämta kraft.

Det är bättre även för den som är sjuk om de närstående hinner ladda batterierna för att kunna vara ett så bra stöd som möjligt. Du ska inte ha dåligt samvete för att du ger dig själv tid till det. Som närstående kan man få dömande och mindre positiva tankar, ibland både kring den drabbade själv och dennes sjukdom. Du ska inte ge dig själv dåligt samvete för det utan försök att prata ut med någon om dina tankar, det är ganska normalt att bli arg och förtvivlad över situationen och det är inte ovanligt att det kommer till uttryck på det sättet.

Man får försöka att hitta personer som man kan samtala med – som lyssnar och förstår och som kan ge energi. I situationer som denna kan man få stöd från oväntat håll. Kanske är det inte ens närmaste vän som ger bäst stöd just nu, utan en granne eller arbetskamrat som har förmåga att lyssna, känna empati och som kanske har liknande erfarenheter. Det finns också flera organisationer som erbjuder samtalsstöd för anhöriga vid spridd bröstcancer. Det är bra att ha några olika personer att prata med. Det är viktigt att komma ihåg att man som närstående inte enbart ska agera vårdare – det finns hjälp att få för dig också.

Viktigt att släppa kontrollen ibland

När någon drabbas av spridd bröstcancer är det vanligt att hela livet börjar kretsa kring sjukdomen. Det är fullt naturligt och bättre dagar kommer att varvas med sämre. I en sådan situation är det lätt att sätta sig själv och de egna behoven åt sidan och enbart fokusera på den som är sjuk. Rollfördelningen i relationen kan ändras och kanske blir den som tidigare varit stark och initiativtagande den som nu behöver stöd. För båda parters bästa är det bra om den närstående ges utrymme för egna aktiviteter – bara för sin egen skull. Då ökar chansen att man orkar vara ett närvarande stöd resten av tiden. För bådas trygghet och säkerhets skull är det dock viktigt att komma överens om hur ”skyddsnätet” ser ut. Vem ska till exempel kontaktas om behov uppstår? Planering är a och o för att våga släppa kontrollen för en stund.

Att följa med på sjukhusbesök

Det är bra om en närstående kan följa med vid sjukbesöken. Dels för att fyra öron hör mer än två och dels för att ni ska kunna prata efteråt om vad som sagts. Det är ofta klokt att fundera över vilka frågor ni har i förväg, att skriva ned dem och sedan hjälpas åt att ställa dem. Ni har rätt att ställa krav på information och att läkare och sjuksköterskor förklarar på ett begripligt sätt.

Kontaktsjuksköterska – en trygghet

Behandlingarna vid spridd bröstcancer syftar till att bromsa sjukdomsförloppet och att lindra symtomen. I perioder kan det bli täta sjukhusbesök för behandling, kontroller och uppföljningar. På många sjukhus finns kontaktsjuksköterskor för bröstcancerpatienter som har till uppgift att samordna stöd och information till den som är sjuk och hennes närmaste.

Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patienten och närstående under hela vårdkedjan. Kontaktsjuksköterskan kan svara på frågor om det mesta, och också förmedla kontakt med läkare, kurator, sjukgymnast eller annan person om det behövs. Läs mer om det här.

Hitta nya saker att uppskatta

Många som får en livshotande sjukdom säger att de får nya perspektiv på livet och att de lär sig att uppskatta sådant som de inte tänkt så mycket på tidigare. Med tiden är det bra att fundera och reflektera över vad som känns bäst och mest meningsfullt i livet och vardagen. Det gäller både den som drabbats av spridd bröstcancer och dig som är närstående.