Spridd bröstcancer

Spridd bröstcancer innebär att cancerceller från den ursprungliga tumören i bröstet har spridit sig till andra delar av kroppen. Där har cancercellerna bildat nya tumörer, så kallade metastaser eller dottertumörer. När bröstcancer sprider sig är det vanligast att metastaser uppkommer i skelettet, lungorna eller levern.Spridd bröstcancer kallas därför även metastaserad bröstcancer eller kronisk bröstcancer.

I vissa fall har cancercellerna spritt sig lokalt i bröstet, till närliggande vävnader som hud, muskler eller till lymfkörtlarna. Den typen av cancer kallas då lokalt avancerad bröstcancer.

Sjukdomsutveckling vid spridd bröstcancer

Att få diagnosen spridd bröstcancer är både oroande och svårt att ta till sig. Hur kommer sjukdomen att utvecklas och hur kan jag förstå min diagnos? Det är viktigt att veta att sjukdomsutvecklingen och överlevnaden vid spridd bröstcancer är väldigt individuell och varierar från person till person, beroende på en mängd olika faktorer. Här finns allt från personer som lever länge med god livskvalitet till andra som har ett relativt snabbt sjukdomsförlopp. Läkaren är den som har bäst kunskap och kan ge svar på den troliga sjukdomsutvecklingen i varje specifikt fall. 

Uppdaterad: 11-09-2018