Olika typer av bröstcancer

Ibland talas det om bröstcancer som en sjukdom – i själva verket finns det flera olika bröstcancertyper som skiljer sig åt både vad gäller behandling och symtom.

Den vanligast förekommande bröstcancertypen är hormonpositiv bröstcancer. Det innebär att tumörens tillväxt är beroende av kvinnligt könshormon – östrogen och/eller progesteron. Den näst vanligaste bröstcancertypen är HER2-positiv bröstcancer – då har tumörcellerna onormal produktion av en viss typ av protein (HER2) som ökar cancertumörens tillväxt.

Utöver dessa bröstcancertyper finns ärftlig bröstcancer, som innebär att den drabbade bär på anlag genom en speciell gen (BCRA1 eller BCRA 2) och trippelnegativ bröstcancer – ett samlingsnamn för de tumörer som varken är hormon- eller HER2-positiva.

Behandlingen baseras på vilka egenskaper tumören har.

Uppdaterad: 27-02-2015