Allt om trippelnegativ bröstcancer | Spridd bröstcancer

Trippelnegativ bröstcancer, ibland kallat TNBC, är egentligen ingen formell medicinsk diagnos, utan ett samlingsnamn för de bröstcancerformer som varken är hormonpositiva eller HER2-positiva.

Omkring tio procent av alla bröstcancerfall är trippelnegativa. Bland bröstcancerpatienter som bär på BRCA1, en av de ärftliga bröstcancergenerna, är trippelnegativ cancer den vanligaste formen. Det finns dock flera sorters trippelnegativ bröstcancer som kan ta sig olika uttryck.

Yngre kvinnor har oftare trippelnegativ bröstcancer. Vissa typer av trippelnegativ bröstcancer är aggressiva, vilket innebär att sjukdomen kan ha ett snabbt förlopp. Studier har visat att sannolikheten att trippelnegativ bröstcancer ska sprida sig är större än för andra bröstcancerformer. Även återfall är vanligare vid trippelnegativ bröstcancer.

Om sjukdomen däremot inte har kommit tillbaka efter fem år anses risken för återfall inte vara högre än för andra cancerformer. I vissa fall är den till och med lägre än för vissa andra bröstcancerformer.

Så avgörs om en tumör är trippelnegativ

För att ta reda på om en tumör är trippelnegativ måste man först fastställa hormonstatusen, det vill säga om tumören är beroende av hormoner för sin tillväxt och överlevnad. Precis som när man misstänker HER2-positiv bröstcancer så undersöker man HER2-statusen hos cancercellerna.

Först efter att tumören har konstaterats vara okänslig för hormoner och HER2 anses den vara trippelnegativ. I övrigt är testerna som används för att diagnostisera trippelnegativ bröstcancer samma som vid andra bröstcancerformer. I många fall tas ett vävnadsprov, en så kallad biopsi, från bröstet. Vävnadsprovet undersöks med mikroskop och ibland även genom ytterligare tester.

Behandling av trippelnegativ bröstcancer

Eftersom trippelnegativa tumörer inte är känsliga för östrogen, progesteron eller HER2 (Human Epidermal growth factor Receptor 2) fungerar inte de vanliga hormonbehandlingarna mot den här typen av bröstcancer. De behandlingsalternativ som används istället är operation, strålbehandling och cytostatika. Ofta utgörs behandlingen av en kombination av dessa.

Uppdaterad: 11-09-2018