Ekonomiska frågor

Stöd från samhället

Sjukersättning

Den myndighet som beslutar om sjukersättning är Försäkringskassan. För att få sjukersättning ska man skicka in en anmälan samt ett läkarintyg till myndigheten. Efter att ansökan är inskickad tar myndigheten kontakt med personen som ansökt om sjukersättning. Blanketten går att ladda ner här.

Hur mycket pengar man kan få beror på hur mycket man arbetat. Den som inte arbetat kan få en garantiersättning om 8 900 kronor per månad medan den som arbetat kan få ett högre belopp. Maximalt kan man få ut 17 800 kronor per månad.

Läs gärna mer på Försäkringskassans webbplats eller kontakta kundcenter genom att ringa 0771-524 524.

Bostadstillägg

Den som har fått sjukersättning kan även, vid behov, få bostadstillägg för att täcka kostnaderna för bostaden. Den som är ensamstående kan få en ersättning med maximalt 4 650 kronor per månad. Den som är gift eller sammanboende kan få en ersättning på maximalt 2 325 kronor per månad.

Läs mer om bostadstillägg här.

Sjukresor

Om man reser mellan sitt hem och sjukhus kan man få ersättning av landstinget för dessa resor. Olika regler gäller beroende på vilket landsting man tillhör. Beslut om ersättning tas av ansvarigt landsting utifrån en medicinsk bedömning.

Vårdguiden har samlat information om sjukresor med länkar till samtliga landsting här.

Kommunal service

Vid allvarlig sjukdom kan man via sin hemkommun få hjälp med enklare tjänster i hemmet. Det kan vara städning, matlagning och hjälp att handla. För att få veta vad som gäller i hemkommunen ska man vända sig till kommunens biståndshandläggare.

Tandvård

I vissa fall kan cancerbehandling leda till infektioner i munnen och hål i tänderna. Då kan den som är drabbad få rätt till tandvård för samma kostnad som för den vanliga sjukvården. Den behandlande läkaren vet mer om detta. Tveka inte att fråga om hjälp med tandvård.

Privatekonomi

Lån och krediter

Det är inte ovanligt att personer som är allvarligt sjuka även oroar sig över den egna ekonomin och hur det exempelvis ska gå att klara av amorteringar och privata lån. Man kan även ha krediter med höga räntor i olika låneinstitut. Beroende på vilken bank eller låneinstitut det gäller ser villkoren för uppskov olika ut. Det enklaste är att kontakta sin bank eller det aktuella låneinstitutet för att få en översikt av gällande villkor och vilka möjligheter till hjälp som finns.

Fonder och stipendier

För att dryga ut sin privatekonomi kan man söka pengar ur olika fonder. Ansökan ska oftast motiveras utifrån den aktuella sjukdomssituationen.

Ett exempel är Elisabeth Hedins fond som administreras av BRO, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation. Här kan man söka bidrag för exempelvis rehabilitering, inköp av anpassad behå eller baddräkt.

Bröstcancerdrabbade med ansträngd ekonomi kan även söka Lisa Kählers stipendium. Den som tilldelas stipendiet får tillgång till boende under en vecka i Provence. Ensamstående sökande prioriteras. Läs mer på BRO:s webbplats.

 

Uppdaterad: 27-02-2015