Råd till anhöriga

Här följer råd till den som är närstående till en kvinna som fått besked om att hon har spridd bröstcancer. 

Hjälp och stöd

Att få besked om att en cancersjukdom har spridit sig är svårt. Många olika känslor kan leda till ett inre kaos. Det är vanligt att känna sorg, vanmakt, oro, ilska och rädsla om vartannat. Om man nyligen fått beskedet om spridd bröstcancer kan det vara svårt att i stunden känna något hopp inför framtiden. Men med tiden anpassar många sig till den nya situationen och hittar egna strategier att hantera den på – och då kan känslan av hopp komma.

Man får försöka – även om det kan vara svårt – att tänka på framtiden. Att sätta upp mål på kortare eller längre sikt.

Samtalsstöd finns – ta gärna kontakt

Om det känns för svårt att hantera situationen själv kan man söka hjälp. Det är inget nederlag att be om stöd. Hjälp finns just för att många behöver den. Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) erbjuder närståendestöd och Cancerfonden har samtalsvänner. Dessa stödpersoner har drabbats själva på olika sätt och vet hur det är att vara i den här svåra situationen.

Att berätta för barn

Om man har barn är det viktigt att de får veta vad som händer. Det är sällan bra att undanhålla information eftersom barn ofta känner på sig att något inte är som det ska. Generellt är det viktigt att hålla informationen så enkel som möjligt och att inte överinformera, att låta barnen styra med sina frågor. Läs gärna mer på cancerfonden.se om att prata om cancer med barn i olika åldrar. Det finns även mer information här.

Att vara medmänniska

Det här är ett väldigt enkelt råd.  Att bara vara medmänniska. Det behöver inte vara krångligare eller svårare än så. Det är ofta tillräckligt att visa omsorg och att finnas nära.

Man måste inte ha svar på allt. Varför det blivit som det blivit eller vad som kommer att hända framåt. Det räcker långt att lyssna på den som är drabbad och bekräfta de tankar och känslor hon ger uttryck för.  Det finns inga rätt eller fel i en sådan här situation. Man ska inte heller dra sig för att berätta hur man själv mår och hur man känner. Det kan innebära ett stöd att man delar hennes svåra och mörka tankar och det kan kännas mindre ensamt för den som är sjuk.  Om man får det väldigt jobbigt med sina egna känslor bör man söka hjälp och stöd på annat håll. Läs mer om olika möjligheter här.

Inte låta omgivningen styra

Många blir ledsna och oroliga när de får veta att en familjemedlem, släkting, vän eller arbetskamrat har blivit svårt sjuk. Omtanke kan ta sig många uttryck och vi kan ibland i en sådan situation tänka lite för mycket på oss själva. Vi vill visa att vi bryr oss, men också ha svar på frågor och tankar. För den som är närmast anhörig kan det bli jobbigt att hantera alla frågor och den oro som kan komma från olika håll. 

Om man tycker att det är tröttsamt med många kontakter kan man prata med den som är sjuk om hur man ska berätta om det som händer. Somliga tycker att en blogg är ett utmärkt hjälpmedel eller att man har kontakt med en person på till exempel arbetsplatsen som i sin tur informerar vidare. Det är viktigt att vara tydlig med hur man vill ha det när det gäller telefonsamtal och besök. De allra flesta i omgivningen rättar sig efter de besked som ges.

Att ta hand om sig själv

Som närstående kan man behöva egen tid för att reflektera, bearbeta och hämta kraft.

Man ska inte ha dåligt samvete för att man tar sig själv tid till det i vardagen. Det är bättre även för den som är sjuk att också de närstående hinner ladda batterierna för att kunna vara ett så bra stöd som möjligt.

Man får försöka att hitta människor som man kan samtala med – som lyssnar och förstår och som kan ge energi. I situationer som denna kan man få stöd från oväntat håll. Kanske är det inte ens närmaste vän som ger bäst stöd, utan en granne eller arbetskamrat. Någon som har förmåga att lyssna, känna empati och som kanske har liknande erfarenheter. Det finns också flera organisationer som erbjuder samtalsstöd. Det är bra att ha några olika personer att prata med.

Det är också viktigt att komma ihåg att man inte enbart ska bli vårdare – det finns hjälp att få, läs mer här.

Viktigt att släppa kontrollen ibland

När någon drabbas av spridd bröstcancer är det vanligt att hela livet börjar kretsa kring sjukdomen. Det är fullt naturligt och bättre dagar kommer att varvas med sämre. Det är lätt att sätta sig själv och de egna behoven åt sidan och enbart prioritera det som rör den som är sjuk. Rollfördelningen i relationen kan ändras och kanske blir den som tidigare varit stark och initiativtagande den som nu behöver stöd. För bådas bästa kan det vara bra om den närstående ges utrymme för egna aktiviteter – bara för sin egen skull.

Om det känns jobbigt eller fel att lämna för lite längre tid kan en kortare resa vara en lösning. Det kan räcka med en fiskehelg eller ett besök hos vänner ett par dagar. Det är viktigt att ha kommit överens om hur ”skyddsnätet” ser ut – och vem som kan ringas vid behov.  Planering är A och O för att våga släppa kontrollen.

Att följa med på sjukvårdsbesök

I möjligaste mån bör man följa med vid sjukhusbesöken, dels för att fyra öron hör mer än två, dels för att man kan prata efteråt om vad som sagts. Det är ofta klokt att fundera över frågor i förväg, att skriva ned dem och sedan hjälpas åt att ställa dem. 

Det är viktigt att våga ställa krav på information och att läkare och sjuksköterskor ska förklara på ett begripligt sätt. 

Kontaktsjuksköterskan – en trygghet

Behandlingarna vid spridd bröstcancer syftar till att bromsa sjukdomsförloppet och att lindra symtom. I perioder kan det bli täta sjukhusbesök för behandling, kontroller och uppföljningar. På många sjukhus finns kontaktsjuksköterskor som har till uppgift att samordna stöd och information, något som kan underlätta även för den närstående. Kontaktsjuksköterskan har överblick och ser till att provsvar, läkemedelsbehandlingar, remisser och allt övrigt tas om hand på rätt sätt. Kontaktsjuksköterskan kan svara på frågor om det mesta, men också förmedla kontakt med läkare, kurator, sjukgymnast eller annan person om det behövs.

Hitta saker att uppskatta

Många som får en livshotande sjukdom säger att de får nya perspektiv på livet och att de lär sig att uppskatta sådant som de inte tänkt så mycket på tidigare. Med tiden är det bra att fundera och reflektera över vad som känns bäst och mest meningsfullt. Även om livet ofta kretsar kring sjukdomen kan det vara klokt att försöka planera in aktiviteter som ger en stunds avkoppling. En promenad med familjen, ett dopp i närmaste sjö eller en intressant föreläsning kan ge en hel del utan att ta för mycket kraft eller tid i anspråk.  Om orken tryter kan det räcka långt med att stanna hemma och se en film, spela spel och duka fram någonting gott.

Den nya situationen – vad gäller?

I en sjukdomssituation finns olika möjligheter till ekonomiskt stöd. Här finns information om några av de viktigaste rättigheterna. Det kan dessutom finnas andra möjligheter i vissa kommuner. Kuratorn på sjukhuset kan lämna mer information om vad som gäller i den enskilda kommunen.

Uppdaterad: 27-02-2015